שכונת קריניצי החדשה של אשדר צמח המרמן ואזורים מבט מהפארק קרדיט הדמייה סטודיו 84

הדמיית שכונת קריניצי החדשה של אשדר צמח המרמן ואזורים מבט מהפארק. באדיבות: סטודיו 84