משמאל לימין – סגנית מנהלת אגף החינוך ומנהלת החינוך העל-יסודי, מנהלת תיכון בליך ושגרירת דנמרק בישראל