יור עמותת אילן אהוד רצאבי וראש עיריית רמת גן ישראל זינגר מעניקים גביעים לילדי קבוצת הקט רגל

יו"ר עמותת איל"ן וראש עיריית רמת גן מעניקים גביעים לילדי קבוצת הקט רגל. צילום: חן גלילי