עוד-בנו-גליקמן-שעון. צלמת-ליהי אדל חסון (1)

עו"ד בנו גליקמן. צילום: ליהי אדל חסון