משה שרת קובץ מאוסף התצלומים הלאומי שצולם לפני 25.5.1958 – שוחרר לרשות הציבור

משה שרת חותם על מגילת העצמאות. קובץ מאוסף התצלומים הלאומי שצולם לפני 25.5.1958 – שוחרר לרשות הציבור