בארות ניטור שהוקמו בהוראת המשרד לבדיקת מצב זיהום מי תהום וקרקע בתחנת הדלק 1

המשרד להגנת הסביבה מבצע בדיקות ריח. צילום: המשרד להגנת הסביבה