הנחת אבן הפינה להקמת קרית המוזיאונים. צילום דימה דורף (2)

הנחת אבן הפינה להקמת קרית המוזיאונים. צילום: דימה דורף